IAEA ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 มอบ “เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่” ให้ ศบค.

        กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) พร้อมด้วย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้ามอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ (COVID - 19 XFM Mobile DR) มูลค่า 2,387,070 บาท ให้แก่ ศบค. โดยเป็นเครื่องมือ  ทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งมอบจาก IAEA ให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก เพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

OAP 4911 resize

       ในวันนี้ (10 สิงหาคม 2563) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นตัวแทนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) มอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ (COVID-19 XFM Mobile DR) ให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.     โดยได้รับเกียรติจากนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ศบค. จะเป็นผู้คัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อรับมอบเครื่องมือดังกล่าวและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรับมือสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยต่อไป

        เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ (COVID - 19 XFM Mobile DR) นี้ สามารถตรวจจับลักษณะอาการ pneumonia ในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมทั้งใช้งานได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก และนอกจากใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานด้านสาธารณะสุขอื่น ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้ การสนับสนุนอุปกรณ์   ทางการแพทย์ของ IAEA เป็นผลจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ IAEA โดยมี ปส. ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการประสานงานและดำเนินการรับมอบเครื่องมือดังกล่าว

OAP 4937 resize

OAP 4919 resize

       

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 - 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

Search