ปส. ดึงผู้ประกอบการและบุคลากรพัฒนาข้อกำหนดการกำกับดูแลนิวเคลียร์-รังสี เพิ่มความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

       117132950 3225204897559920 3137127352215966943 o resize

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา “พัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล” ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอรี่บีช จังหวัดชลบุรี มุ่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความตระหนักและร่วมจัดทำข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์-รังสีอย่างรอบด้าน หวังให้สามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเกิดความเข้มแข็งในการกำกับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

117033396 3225204087560001 354119425657012410 o resize

        วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ “พัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล” ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพัทยาดิสคอฟฟเวอรี่บีช จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี และแผนฉุกเฉินทางรังสี ให้แก่บุคลากร ปส. รวมทั้งผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 90 คน โดยหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากลร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่ความปลอดภัยทั้งต่อผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างยั่งยืน

        นางเพ็ญนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. และเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศ และของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1614

117198184 3225204524226624 9059912266364205821 o resize

117132950 3225204897559920 3137127352215966943 o resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search