ปส. ขอแสดงความยินดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ คนใหม่

ป้ายต้อนรับ รมว final02

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search