คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) เข้าร่วมประชุมหารือกับ ปส.

        วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจสอบและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ และผลการตรวจสอบภายในของ ปส. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

OAP 5051 resize

OAP 5032 resize

OAP 5055 resize

OAP 5046 resize OAP 5055 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search