ปส. ร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส. ) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ปส. และองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้น ผ่านเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ แก่ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจจำนวนมาก

OAP01 1 resize

OAP01 2 resize OAP01 5 resize

OAP01 3 resize OAP01 6 resize

ข่าวโดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส. ) จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search