ลปส. ให้การต้อนรับ คณะกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายภารกิจของ ปส.

 

     
               วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวต้อนรับ คณะกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจำนวนประมาณ 50 นาย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 2 ปส. เเละเยี่ยมชมกลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ และศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ (National Data centre N171) ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจเข้าเยี่ยมชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถสอบถามรายละเอียดเเละส่งหนังสือเป็นทางการได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 โทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 1113- 1114 ในวันและเวลาราชการ


S 12992641 resize
S 12992642 resize
S 12992640 resize S 12992639 resize

S 12992638 resize S 12992640 resize
 

ดูประมวลภาพเพิ่มเติม การเยี่ยมชมฯ ได้ที่ลิ้งค์ ลปส. เพิ่มสุข ให้การต้อนรับ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. / 280863

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search