ปส. เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดกำแพงเพชร

 
                       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท ภารกิจของ ปส. และองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้น ผ่านเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจในกิจกรรมฯ

118616410 3289524367794639 6198383814135346910 o
 118540772 3289524364461306 6154612617091622683 o 118649329 3289524487794627 1946623107944959161 o

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search