ปส. ร่วมต้อนรับ รมว.อว. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

         วันนี้ (6 กันยายน 2563) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว. อว.) และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (มพ.) โดย ปส. ได้จัดนิทรรศการแสดงข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ โดยมี รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มพ. บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานีฯ และปริมาณรังสีที่วัดได้จากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ รวมทั้งค่าปริมาณรังสีที่ได้จากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

01 1

118671526 3305262509554158 4500847658378361340 o

118769020 3305262799554129 2515536614008872767 o

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search