ปส. เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดสุพรรณบุรี

                    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท ภารกิจของ ปส. และองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้น ผ่านเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจในกิจกรรมฯ

  S 13213736

S 13213737
S 13213734

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

Search