แสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

พิมพ์

     oap001 8

        ในวันนี้ (24 กันยายน 2563) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

oap001 2

oap001 8

oap001 6

oap001 7 oap001 5

ดูประมวลภาพงานเกษียณทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ "ด้วยรักและผุกพัน" งานเกษียณ' 63 /240963

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114