ผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

          วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี

S 13631688

 

S 13631690

 

S 13631691

 

S 13631692

 

S 13631693

 

S 13631694

 

S 13631699

 

 ดูประมวลภาพงานเกษียณทั้งหมด

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

Search