ในฐานะที่เป็นกระทรวงแห่งการเรียนรู้และปัญญา กระทรวงแห่งอนาคต...ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

120014988 3362599747153767 1281108399011090649 o

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search