ลปส. เข้าแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวง อว.

       ในวันนี้ (6 ตุลาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยรองเลขาธิการ และผู้บริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

010 1 resize

010 2 resize

010 5 resize

010 6 resize

010 3 resize 010 4 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search