รมว.อว. เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ปส.

       OAP 5577 resize

       
         ในวันนี้ (7 ตุลาคม 2563) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Emergency Operation Center, EOC) ของประเทศ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง โดยยกระดับให้สามารถดำเนินการครอบคลุมเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ สาธารณภัยและภัยจากการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

OAP 5577 resize

       ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า ประเทศไทย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจนต่อผู้นำจาก 52 ประเทศทั่วโลก ว่าจะส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของไทย เนื่องจากปัจจุบันประชาคมโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามใหม่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ดังนั้น ปส. ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Emergency Operation Center, EOC) ขึ้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ นี้ เป็นศูนย์กลางในการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงาน และการประสานงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อมทั้งสามารถช่วยประเมิน ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างครบวงจร เนื่องจากภายในศูนย์ปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรและฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
       ศ.ดร.เอนก กล่าวต่อไปว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หรือพบวัสดุต้องสงสัย เบื้องต้นให้สังเกตลักษณะภายนอกว่ามี “สัญลักษณ์ทางรังสี” ที่มีพื้นป้ายสีเหลือง วงกลมและรูปใบพัดสามแฉกสีม่วงแดงหรือสีดำหรือไม่ และห้ามแตะต้องวัสดุนั้น พร้อมกันนี้ขอให้แจ้งมายัง ปส. ที่โทรศัพท์สายด่วน 1296 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

OAP 5705 resize OAP 5561 resize

OAP 5568 2 resize 120825978 3399874866759588 93737687703385317 o

IMG 9568 resize OAP 5780 resize

OAP 5659 resize OAP 5620 resize

OAP 5675 resize OAP 5584 resize

 ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ รมว.อว. เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ปส. /071063

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

Search