ปส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executive) ครั้งที่ 2/2563

     
        วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executive) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.

oap 6 resize

oap 1 resize

oap 6 resize

oap 7 resize oap 4 resize

oap 2 resize oap 4 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search