ปส. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ร.๙ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย

       วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

OAP 5844 resize

OAP 5842 resize

OAP 5831 resize

OAP 5910 resize OAP 5921 resize OAP 5925 resize

OAP 5836 resize OAP 5815 resize OAP 5963 resize

OAP 5970 resize OAP 5885 resize  OAP 5996 01 resize

OAP 6001 resize OAP 6023 resize OAP 5854 resize

 ดูประมวลภาพพิธีทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ ลปส. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ร.๙ เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย /191063

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search