ประชุม คอก.กำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่2/63

พิมพ์

 0101 5 resize          วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมพิจารณาและหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำคัญในการจัดตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ออกความตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

0101 3 resize

0101 5 resize

0101 4 resize 0101 2 resize

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114