ประชุม คอก.กฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที2/63

     วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส.

2020 1 resize

2020 2 resize

2020 3 resize

2020 4 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search