นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมภารกิจของ ปส.

     นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชมภารกิจและการดำเนินงานของ ปส.
     วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 13.00 น. อาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่องภารกิจหลักของ ปส. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์-รังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี พร้อมเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดทางชีวภาพ และสถานีเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการบูรณาการด้านการอุดมศึกษาในการการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส.
     ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจเข้าเยี่ยมชม ปส. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2569 7600 ต่อ 1110, 1120 ในวันและเวลาราชการ
3030 4 resize

3030 3 resize 3030 2 resize 3030 5 resize

3030 6 resize 3030 1 resize 3030 7 resize

 

 

 
 
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114
 
 
 
 

Search