ปส. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปี พ.ศ. 2563

    ในวันนี้ (29 ตุลาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด อว.

 

S 3522574

S 3522577

S 3522578

S 3522579

S 3522580

 

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

Search