ปส. ส่งมอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้แก่ รพ. แม่สอด

       ในวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ (COVID - 19 XFM Mobile DR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เป็นผู้รับมอบ โดยการมอบเครื่องมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดตากเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ติดชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

       ทั้งนี้ เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ฯ ดังกล่าว รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เป็นตัวแทน IAEA ในการมอบให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และ ศบค. เห็นชอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางแพทย์ในพื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

      ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

OAP 6155e resize

Picture1 0 resize

OAP 6186 resize

OAP 6174e resize OAP 6179 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

Search