รมว.อว. ชมบูธนิทรรศการของ ปส. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

     วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมให้การต้อนรับ ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารอว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ ในการนี้ ปส. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ แสดงข้อมูลภารกิจสำคัญของปส. สัญลักษณ์ทางรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดทางรังสี ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

2020 5 resize

2020 2 resize

2020 6 resize 2020 1 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

Search