ปส. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

   oap99 4         
      ในวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ โดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี
       และในปีนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผ่านแนวคิด “OAP saves the world” พร้อมสร้างความตระหนักรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
oap99 11
 

oap99 4

oap99 3 oap99 12

oap99 10 oap99 5

oap99 1 oap99 10 oap99 6

oap99 2 oap99 9 oap99 8

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 
 

Search