การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน

      ในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยนายเพิ่มสุข เปิดเผยว่า การฝึกอบรมฯนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินทรงนิวเคลียร์และรังสี จำนวนกว่า 40 คน จาก 15 หน่วยงาน อาทิ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่อำเภอ ศุลากร หน่วยเรือรักษาความปลอดภัย ปภ. เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในด้านความปลอดภัยสำหรับการนำเข้า-ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ตามแนวชายแดน
       โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
OAP01 2 resize
 
OAP01 4 resize
 
OAP01 3 resize
 

OAP01 1 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 

Search