ปส. ร่วมงาน “นิทรรศการ...งานของพ่อ”เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      ในวันนี้ (วันที่ 4 ธ.ค. 63) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมงาน “นิทรรศการ...งานของพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ จามจุรีสแควร์ สามย่าน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 “เป็นผู้นำและปราชญ์ของโลก”

OAP 7314

128554752 3559536197460120 3929971320409100958 n

OAP 99993

129206633 3559536377460102 6446865424120670805 n OAP 7359 129732349 3559536327460107 1226272204570345614 n

     ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search