ปส. หารือกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความปลอดภัยทางรังสีของโรงงาน

     ในวันนี้ (7 ธันวาคม 2563) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการฯ และข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าพบนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะ เพื่อหารือเรื่อง ‘โครงการพัฒนางานตรวจสอบโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย Safety Thailand’ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังบูรณาการความร่วมมือในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากรังสีในกระบวนการผลิต รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีของโรงงาน และเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของทั้งสองหน่วยงาน

012 3 resize

012 1 resize

012 2 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

Search