ศปส. ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ขอนแก่น

     วันที่ 17 ธ.ค. 2563 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

oap01 7 resize

oap01 8 resize

oap01 6 resize

oap01 5 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search