ปส. ลงพื้นที่ จ. น่าน จัดค่าย "รักอะตอม" มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่โรงเรียนห่างไกล

     oap 6 resize

      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ “รักอะตอม” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการส่งความสุขให้โรงเรียนห่างไกลและขาดโอกาสด้านการศึกษา เน้นกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสีแก่เยาวชน ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จ.น่าน ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน กว่า 200 คน
oap 6 resize oap 4 resize 
     นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ “รักอะตอม” ในวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จ.น่าน โดยมี ดร. ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เยาวชน ได้รู้จัก เรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมทั้งเป็นการแนะแนวทางการศึกษาและโอกาสในการทำงานด้านนิวเคลียร์และรังสี ไปสู่กลุ่มเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งขาดโอกาสและอยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาค เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนกว่า 200 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา และโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 กว่า 50 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย
oap 7 resize oap 8 resize

oap 3 resize oap 1 resize

oap 2 resize oap 6 resize

    ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search