ปส. ประชุมหารือความร่วมมือกับด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

     วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยเลขานุการกรม หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมเยี่ยมชมระบบตรวจจับทางรังสีประจำด่านฯ จ.สงขลา โดยนายเชาว์ เฉลิมเกียรติ์ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มอบหมายให้นายสุรเดช และหวัง หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งนำการเยี่ยมชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนามาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

oap 15900691 5 resize oap 15900691 4 resize

 
      ทั้งนี้ ปส. ได้มีทีมปฏิบัติการส่วนหน้า ได้แก่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.) ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานประจำพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ ปส. มีแผนในการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน การตรวจจับและการตอบสนองต่อการลักลอบนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์โดยผิดกฎหมาย โดยการบูรณาการระหว่าง ปส. และกรมศุลกากร เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ

oap 15900716 4 resize S 15900789 resize

S 15900790 resize

 
 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

Search