สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือช่วยลดการระบาดโรค COVID-19 ตามมาตรการ  Work from home ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2564

   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือช่วยลดการระบาดโรค COVID-19 ตามมาตรการ  Work from home ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2564

covid19 v1

 

 

 

 

 

 

Search