ลปส. มอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ในวันที่ 15 มกราคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. แก่ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดการประชุมออนไลน์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ที่ Work from Home ให้สามารถเข้ารับฟังนโยบายในครั้งนี้อีกด้วย

OAP 8213

OAP 8224 

OAP 8197 OAP 8195

OAP 8214 OAP 8179

OAP 8223 OAP 8179

     ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search