ปส.แนะนำวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับทางการแพทย์ในประเทศไทย 3 สาขา

📣☢️ปส.แนะนำวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับทางการแพทย์ในประเทศไทย 3 สาขา
1. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
2. รังสีรักษา
3. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

แนะนำระบบฐาน

 

วิธีใช้งานระบบฐาน

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search