ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2564

    ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 28 มกราคม 2564

OAP 8321 resize

OAP 8355 resize

OAP 8341 resize

OAP 8332 resize OAP 8348 resize

OAP 8376 resize OAP 8357 resize

OAP 8339 resize OAP 8358 resize

 

   ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search