การประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

       ในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

IMG 3212

IMG 3245 IMG 3214

IMG 3226 IMG 3253

IMG 3219 IMG 3234

       

       ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search