ปส. เข้าหารือ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการกำหนดหลักสูตรความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี

       ในวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าหารือ พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการกำหนดหลักสูตรความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย การระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การตรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยเอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ตลอดจนการร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

oap01 3

oap01 2

oap01 1

       ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search