อบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2564, ครั้งที่ 6/2564, ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. สามารถติดตามรายละเอียดการจัดอบรมฯ ในครั้งต่อไปได้ที่ https://www.oap.go.th

     ประมวลภาพ ครั้งที่ 5/2564     ประมวลภาพ ครั้งที่ 6/2564    ประมวลภาพ ครั้งที่ 7-8/2564

164523692 3852665968147140 4350465282102172753 o resize

164353140 3852666008147136 9308553164870093 o resize

 

 

 

 

 

 

 

 

Search