ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 2/2564

           ในวันนี้ (25 มีนาคม 2564) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 2/2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานโครงการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยผิดกฎหมายจากการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนร่วมกับกรมศุลกากร พร้อมทั้งพิจารณาร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
164917733 3853033441443726 4595417618834425402 o resize

OAP 8843 resize

OAP 8833 resize OAP 8828 resize

OAP 8858 resize 164538803 3853033444777059 4082495216790012204 o resize 164498600 3853033438110393 7665658290881577355 o resize

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search