ลปส. ให้เกียรติมอบรางวัลฯ ในกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ปส.

          ในวันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการปรมาณูเพื่อสันติ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ ผู้เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ปส. จัดขึ้นสำหรับบุคลากรภายใน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปส. ครบรอบ 60 ปี โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้
             • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
             • รางวัลพิเศษ ได้แก่ นายไชยยศ สุนทราภา
             • รางวัลชมเชย ได้แก่  นายนภดล ศรีใจวงศ์ , นายเกื้อกูล อินต๊ะ และ ทีมกลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
          โดยรางวัลในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนโดยผู้บริหาร ปส. ซึ่งมอบให้แก่ผลงานต่าง ๆ ที่เข้าประกวด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรชาว ปส. ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น

IMG 4588e resize

184312062 3994986740581728 3318999898467801022 n

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา

IMG 4561elogo resize

 

รางวัลพิเศษ ได้แก่ นายไชยยศ สุนทราภา

IMG 4575elogo resize

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนภดล ศรีใจวงศ์ ,นายเกื้อกูล อินต๊ะ และ ทีมกลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

IMG 4572elogo resize IMG 4562elogo resize IMG 4567elogo resize 

IMG 4599e resize

     ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

Search