สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอสนันสนุนให้คนไทย💉💉"ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"💉💉 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน #หยุดเชื้อเพื่อชาติ

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอสนันสนุนให้คนไทย💉💉"ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"💉💉
        #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน #หยุดเชื้อเพื่อชาติ

S 22741078

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

Search