* ปส. อว. มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 *

          ในวันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นตัวแทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบเงินบริจาคจากผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 58,360 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

support hospital

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search