ลปส. นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด

พิมพ์

          ในวันนี้ (7 มิถุนายน 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการเข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบแรกของ บุคลากร ปส. และในส่วนที่เหลือจะเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นี้ โดยเบื้องต้นไม่พบอาการข้างเคียงหรืออาการผิดปกติแต่อย่างใด

IMG 4744 resize IMG 4753 resize

          ทั้งนี้ การขอความอนุเคราะห์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันนี้ สืบเนื่องจาก ปส. มีภาระงานในการเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัย โดยพื้นที่ตั้งสถานประกอบการที่อันตรายทางรังสีสูง จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราสูง ณ ปัจจุบัน

IMG 4724 resize S 90308704 resize

IMG 4757 resize IMG 4693 resize IMG 4756 resize

 IMG 4758 resize IMG 4763 resize IMG 4762 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120