ประชุมคณะอนุฯ ขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2564

        วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารายงานประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560-2565 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2562-2563) และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

OAP 9515 resize

OAP 9517 resize

OAP 9531 resize OAP 9537 resize

OAP 9524 resize OAP 9533 resize

OAP 9536 resize OAP 9534 resize

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search