ปส. ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Robert Floyd ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ CTBTO

            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Robert Floyd ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการบริหารองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization:CTBTO) 

CTBTO

 ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search