ปส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวออนไลน์เปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)

 oap 5        

         ในวันนี้ (6 กันยายน 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมงานแถลงข่าวออนไลน์เปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

         “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งในการแถลงข่าววันนี้ ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองในช่วงเสวนาหัวข้อ “พันธมิตรนวัตกรรมไทย...สู้วิกฤตโลก” จากผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา ในการนำนวัตกรรมมาช่วยพลิกฟื้นองค์กรและประเทศให้ก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตไปได้ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมรับรู้แนวทาง “ก้าวต่อไปของนวัตกรรมประเทศไทย” ในการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยที่มีเป้าหมายให้เกิดพันธมิตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกอีกด้วย

oap 1 oap 4

oap 3 oap 2

oap 5

           ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search