ปส. เข้าร่วมโครงการ "ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน"

          วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน นำโดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมอาสาลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามบริเวณเขตบางแค ณ ชุมชนสองคุณจ่า ชุมชนยิ้มประยูร วัดศาลาแดง และศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ โดยมีมาตรการทำความสะอาดตามแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลสนามของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และปล่อยขบวนคาราวาน ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชน

oap 3

oap 2 oap 5

oap 1 oap 4 

          ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search