ปส. จับมือ กปภ. สร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสี

          วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายคุณภาพน้ำด้านรังสี การทดสอบคุณภาพน้ำ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีของแหล่งน้ำภายในประเทศ
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายคุณภาพน้ำด้านรังสี การทดสอบคุณภาพน้ำ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีของแหล่งน้ำภายในประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายกฤษฏา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และ กปภ. มีเจตนารมณ์เดียวกันในการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสี การทดสอบคุณภาพน้ำ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษาวิจัยร่วมกัน
ในอนาคต

S 26796060

          นายเพิ่มสุข เปิดเผยว่า ปส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุน องค์ความรู้ และ ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านรังสี และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ปส. ในด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านรังสีของไทย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4302

S 26796062

S 2801671e

S 26796063 S 26796059

S 26796057 S 26796061

OAP 0628e resize

          ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120 ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search