ปส. ร่วมประชุมหารือแบบออนไลน์กับ 2 ทีมแฮกกาธอน My straw House จ.เชียงใหม่ และ Rice is life จ.ลำปาง

           ในวันนี้ (9 กันยายน 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมประชุมหารือแบบออนไลน์กับ 2 ทีมแฮกกาธอน My straw House จ.เชียงใหม่ และ Rice is life จ.ลำปาง เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาทีมภายใต้โจทย์ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" พร้อมระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการ PPCO โดยทีมพี่เลี้ยง ปส. ที่จะให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและติดตามความก้าวหน้าของทีมผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการแข่งขันสุดท้าย National Hackathon ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเดือนพฤศจิกายนนี้
           กิจกรรมแฮกกาธอน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) – U2T มาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ

oap 1

oap 1 oap 2

        ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search