การประชุม IAEA General Conference สมัยที่ 65

 oap 3        

        ในวันนี้ (20 กันยายน 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ครั้งที่ 65 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปส. โดยมี 173 ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
        การประชุมประจำปีของประเทศสมาชิกทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในทุกปียังมีกิจกรรมคู่ขนาน (Side Events) ระหว่างการประชุม ประกอบด้วยการประชุมต่าง ๆ อาทิ
           ⚛️ การประชุม Intenational Nuclear Safety Group (INSAG) Forum on "a decade of progress after the Fukushima Daiichi accicent"
           ⚛️ การประชุม Nuclear Operators' Forum: Organizational Excellence and Leadership for the Sustainability of Operating Nuclear Power Plants (NPPs)
           ⚛️ การประชุม Senior Safety and Security Regulators' Meeting
           ⚛️ การประชุม The Integrated Nuclear Security Support Plans (INSSP): Building on 15 Years of Achievements เป็นต้น

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4104 - 4106

oap 7 oap 5

oap 4 oap 6 oap 8

oap 3 oap 2 oap 1 

        ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search