เกษียณอายุราชการ ปส. ประจำปี 2564

             ในวันนี้ (27 กันยายน 2564) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความอุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 อีกด้วย

              ***ดูประมวลภาพเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ งานผู้เกษียณ ปส. 2564 /270964***

OAP 1008 resize

OAP 1052 resize

OAP 1001 resize

OAP 0997 resize OAP 0978 resize

           และมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563

2

1

 

             ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search