ปส. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564)

             ในวันนี้ (12 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสุชิน อุดมสมพร และนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564) พร้อมมอบอุปกรณ์น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ภายใต้โครงการ "อว.พารอด Clear & Clean" เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชุมชนเทวสุนทร เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้แทนชุมชนเป็นอย่างดี

IMG 6127e resize

IMG 6129e resize

IMG 6113 resize IMG 6117 resize

IMG 6142 resize IMG 6135ee resize

1291

              ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search